تبلیغات
موسسه تالش شناسی - دیداربا حسین صابر؛ سرنانواز پیشکسوت
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش

حسین صابر1

موسسه تالش شناسی در ادامه برنامه مستمرخود با موضوع ( تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان هنری و فرهنگی) ، عصر روز 15 بهمن 94 را به دیداربا استاد حسین صابر مشهور به ( حسین دایی ) اختصاص داد .

هیئت مدیره موسسه تالش شناسی به اتفاق گروهی از کنشگران فرهنگی  به  روستای داری باغ فومن رفته و با استاد صابر در منزل ایشان دیدار نمودند .

در این دیدار مدیر مسئول موسسه تالش شناسی از استاد صابر به عنوان گنجینه بی بدیل موسیقی اصیل و فاخر تالش و نماد شادمانی مردم یاد کرد و گفتند : ایشان از جمله محدود هنرمندان پیشسکسوت تالش است که متاسفانه هنوز جانشینی برایش شناخته نشده است .

موسسه تالش شناسی در ادامه برنامه مستمرخود با موضوع ( تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان هنری و فرهنگی) ، عصر روز 15 بهمن 94 را به دیداربا استاد حسین صابر مشهور به ( حسین دایی ) اختصاص داد .

هیئت مدیره موسسه تالش شناسی به اتفاق گروهی از کنشگران فرهنگی  به  روستای داری باغ فومن رفته و با استاد صابر در منزل ایشان دیدار نمودند .

در این دیدار مدیر مسئول موسسه تالش شناسی از استاد صابر به عنوان گنجینه بی بدیل موسیقی اصیل و فاخر تالش و نماد شادمانی مردم یاد کرد و گفتند : ایشان از جمله محدود هنرمندان پیشسکسوت تالش است که متاسفانه هنوز جانشینی برایش شناخته نشده است .

دکتر عبدلی در بخش دیگری ازگفته هایش استاد صابر را موزه زنده و کم نظیری خواند که بخش گرانسنگی از میراث معنوی یک قوم کهن در آن به امانت گذاشته شده است ولی ما هنوز نتوانسته ایم از آن میراث بهره کافی ببریم و این غفلت و قصوری ست که به یکسان دامنگیر اهالی فرهنگ و هنر و مسئولین ذیربط است .

وی افزود حسین صابر هنرمندی از جنس توده مردم زحمتکش و هنرش بیانگر زلال شادی ها ، غم ها و شکست و ها و پیروزی های آن مردم در درازنای تاریخ است . او حدود پنجاه سال است که با تحمل همه سختی ها و ناملایمات زندگی یک روستایی خوش نشین ، هنر نوازندگی را کنار نگذاشته و بانگ دل انگیز سرنایش در هر جشن و مراسم ، شادی مردم را به اوج رسانده است .

در این نشست دیگر هنرمندان و هنردوستان حاضر نیز هریک مطالبی در پیوند با زندگی خصوصی و جایگاه هنری استاد صابری و خاطراتی شیرین از او بیان نمودند . در پایان آن هنرمند فرهیخته پیشکسوت چند قطعه از موسیقی اصیل تالشی را برای مهمانان خود اجرا نمود .


حسین صابر

بهرام

 
طبقه بندی: خبرها، 
ارسال در تاریخ پنجشنبه 15 بهمن 1394 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ