تبلیغات
موسسه تالش شناسی - جلسه مدیران موسسات فرهنگی و هنری
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش
فخرموسوی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۳ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مدیران مسئول موسسات فرهنگی و هنری جلسه ای داشتند با حضور فخر موسوی معاون هنری آن اداره کل .

دستور این جلسه اعلام و تشریح ضوابط و مقررات جدید در امر برگزاری کنسرت ها و شنیدن نقد و نظرمدیران موسسات فرهنگی و هنری بود .

وقتی نوبت صحبت به  مدیران محترم رسید مسایل مالی برگزاری کنسرت، محور گفتگو شد و اغلب مدیران موسسات موضوعاتی را مطرح نمودند که  در پیوند با  چگونگی برگزاری کنسرت های بیشتر و مسائل مالی آن بود . به نحوی که  موضوع هنرو فرهنگ تحت الشعاع مسئله کسب و کار قرار گرفت .

نشستن موسسات هنری و فرهنگی در جایگاه یک بنگاه اقتصادی و آنهم با تکیه بر هرچه بیشتر برگزار کردن نوعی از موسیقی که همه پاپ خوانده می شوند ، خالی از نگرانی برای کسانی نبود که از این گونه موسسات انتظارات دیگری داشتند.

واقعیت این است که موسسات فرهنگی برای این مجوز فعالیت دریافت نکرده اند که اولویت فعالیت خود را برگزاری کنسرتهای درآمدزا قرار دهند تا چنانکه دیده می شود ، این شائبه  پدید آید که تحت تاثیر آن، اشخاصی غافل از اهداف اصلی تاسیس موسسه هنری فرهنگی ، به طمع دست اندازی به  فضای تازه ای از کسب و کار، متقاضی تاسیس موسسه فرهنگی بشوند .

اگرموسسات فرهنگی و هنری هر استان  نتوانند نقشی سازنده در حفظ و احیاء میراث هنری و فرهنگی و توسعه فرهنگی آن استان ایفا نمایند ، از هدف اصلی خود دور شده و تبدیل به بنگاه تجاری گردیده اند .

یکی از حوزه هایی که این موسسات باید در آن ایفای نقش نمایند ، توجه به موسیقی خاص مردمان استانی ست که درآنجا فعالیت دارند .

موسسات فرهنگی اعم از تک منظوره موسیقی یا چند منظوره ، اگر به موازات دیگر فعالیت های خود ، مبادرت به برگزاری کنسرت هم می کنند ، برای اینکه از اهداف وجودی خود دور نشوند باید  گوشه چشمی هم به موسیقی محلی اعم از فولک و پاپ هم داشته باشند . انجمن موسیقی استان  که مسئولیتی حساس در این زمینه دارد ، باید موضوع ترویج موسیقی فاخر محلی را در روابط خود با موسسات فرهنگی جدی بگیرد و برای اینکه این نوع از موسیقی کشورما به گوشه انزوا رانده نشود و جاذبه ای پیدا کند ، لازم است  با کسب حمایتهای ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراجع ذی ربط، در این زمینه بستر سازی نماید و مشوق هایی را نیز به اجرا بگذارد .ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ