تبلیغات
موسسه تالش شناسی - دیدار با نخبگان تالش
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش


پنجشنبه ۲۵ دی ۹۳ قرار دیدار با یکی دیگر از نخبگان پیشکسوت تالش داشتیم . ساعت ۵/۱۳ گروهی از یاران در دفتر موسسه گردهم آمدند و به اتفاق راهی جوکندان شدیم . در هشتپر نیز امیر شکرگزار به ما پیوست .
این ششمین برنامه موسسه تالش شناسی در زمینه دیدار با پیشکسوتان عرصه هنرو اندیشه وپشتیبانان فعالیت های فرهنگی مرتبط با تالش بود .

این برنامه اختصاص یافته بود با شخصیتی از خاندانی بزرگ و اصیل تالش و از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی به نام کاووس میر مسعودی .
خاندان میر مسعودی تا زمان پهلوی اول نام فامیلی موسوی صفوی داشتند . سید فضل الله موسوی صفوی ، پدربزرگ کاووس خان از رهبران طراز اول جنبش مشروطه خواهی و ضد فئودالی تالش بود .

دیدار اعضای موسسه تالش شناسی با این شخص هم لحاظ اصالت و نیک نامی وی و هم ازاین لحاظ بود که او در زمره خیرین و پشتیبانان سخاوتمند این موسسه است .
اهمیت این مسئله نیازی به توضیح ندارد زیرا می دانیم در شرایطی که تقویت بنیه های زبانی و فرهنگی تالش ، تولید و نشر آثار هنری و فرهنگی تالش و بررسی و شناخت و شناساندن تاریخ و تمدن و فرهنگ این قوم ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای حفظ هویت و توسعه فرهنگی این قوم است ، اهالی هنرو قلم تالش بدون حمایت مالی و پشتیبانی معنوی نخبگان جامعه قادر به انجام وظایف و رسالت خود نیستند .
با اینکه در این جامعه اشخاص متمول فراوانی وجود دارد که می توانند راه فعالیت را برای فعالین عرصه هنرو فرهنگ هموارنمایند ، ولی به سبب اینکه در این زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نشده است ، آن اشخاص به ندرت وارد گود حمایت می شوند .لذا دیدار با نخبه ای خیر مانند کاوس خان میر مسعودی و اعطای لوح تقدیر به ایشان، می تواند می تواند حامل این پیام نیز باشد که اهالی قلم و هنر ناسپاس نیستند و به حامیان خود احترام فراوان می گذارند و می کوشند نام آنان را ماندگار کنند .

 ارسال در تاریخ پنجشنبه 25 دی 1393 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ