تبلیغات
موسسه تالش شناسی - یک پیشنهاد
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش

دوست داشتیم و انتظار ما این بود که مقالاتی در مورد دو جاودانه شعر و ادب تالش ، شادروانان هارون شفیقی و فرامرز مسرور ، برای ارایه در همایش به دست ما برسد ولی متاسفانه تاکنون این خواسته بر آورده نشده است . از این رو به محققان ارجمندی که تا کنون آثار خود را نفرستاده اند ، پیشنهاد می شود چنانچه مقالاتی در پیوند با آثار آن دو بزرگ مرد دارند ، ترجیحا آن را ارسال نمایند .ارسال در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ