تبلیغات
موسسه تالش شناسی - پاسخ به چند پرسش در مورد همایش شعرو ادب
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش

1 – محدویت برای حجم مقاله صرفا به خاطر وقتی که در همایش خواهد داشت تعیین گردیده . محققان ارجمند با در نظر گرفتن این مورد می توانند مقالات بلند خود را نیز ارسال نمایند . ما خوشحال خواهیم شد .

 2 – شعر فارسی شاعران گرامی وقتی پذیرفته می شود که همراه با چند نمونه از اشعار تالشی آنان باشد .

 3 – محققان  می توانند اصل و خلاصه مقالات خود را با هم بفرستند . برای این مورد باید کمی زودتر اقدام کنند .

 4 – ورود به همایش فقط برای کسانی امکان پذیر خواهد بود که در زمان تعیین شده آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده باشند .ارسال در تاریخ پنجشنبه 15 آبان 1393 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ