تبلیغات
موسسه تالش شناسی - فرا خوان هم اندیشی
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش

موسسه تالش شناسی در نظر دارد برای گروه های : فیلم و عکس ، موسیقی ، شعرو ادب ، تاریخ و فرهنگ ، روزنامه نگاری و گردشگری نشست های مستمر هم اندیشی ، با حضور اساتید فن تشکیل دهد .

کنشگران عرصه رشته های مذکور می توانند در آن نشست ها گرد هم آیند و در فضایی صمیمانه به گفتگو و تبادل نظر بپردازند و طرح های کاربردی خود را جهت اجرا به موسسه ارایه دهند .

از این رو ضمن اعلام فرا خوان عمومی ، خواهان ارایه پیشنهاد و اظهارنظر همه ی کوشندگان گستره هنرو فرهنگ و اندیشه تالش برای چگونگی تشکیل و کارکرد این نشست ها می باشد .

 موسسه تالش شناسی خانه فرهنگ تالش است ، با خانه خود مانوس باشیم .ارسال در تاریخ سه شنبه 22 مهر 1393 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ