تبلیغات
موسسه تالش شناسی - مهندس گلریز ؛ نامی ماندگار در تاریخ فرهنگ تالش
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش

از تاریخ تاسیس شرکت چوکا حدود چهل سال می گذرد . در طول این مدت مدیران زیادی آمدند و زمام اداره آن شرکت بزرگ را بر عهده گرفتند و با بر جا نهادن خاطره هایی تلخ و شیرین ؛جای خود را به دیگری سپردند. در تمام آن مدت کم و بیش  اجازه داده شد که  از منابع چوکا در زمینه های مختلف ، به ویژه در گرداندن باشگاه ورزشی آن شرکت استفاده هایی  بشود و بعضی ها هم به نا روا از آن منابع به نوا برسند . اما علیرغم تعهداتی که شرکت ها در مقابل مسایل فرهنگی دارند و مکلف اند که بخشی از درآمد خود را در این زمینه هزینه کنند ، هیچیک از مدیران پیشین چوکا به این مسئله نپرداخت و هیچ فرد یا نهادی برای انجام خدمات فرهنگی مورد حمایت چوکا قرار نگرفت . سرانجام با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی ودر فرایند تحولات اداری ، به تدبیر قابل تقدیر مسئولین ذی ربط ، مهندس گلریز که یکی از مدیران بومی برجسته و شناخته شده  می باشند ، به سمت مدیرعامل شرکت مذکور منصوب گردید .

این شخص وقتی بر مصدر  مدیریت چوکا نشست که از آن شرکت فقط نامی باقی مانده بود و در استانه ورشکستگی قرار داشت . اما این مدیر توانمند توانست چوکای واقعی را در مسیر احیا قرار دهد ، شمار قابل توجهی از جوانان تالش را استخدام نماید ، نا بسامانی های موجود را سامان دهد  و بخش های معطل شرکت مذکور را فعال کرده وآن را به سود دهی برساند . تا جایی که در اواخرسال گذشته به عنوان یکی از شرکت های موفق کشور معرفی گردید .

مهندس گلریز که در ادامه این مسیر با مشکلات ، کارشکنی ها و مخالفت های پنهان و آشکاری نیز روبرو بوده و هست ، خم به ابرونیاورد، به تلاش خود ادامه داد و طرح هایی مبتکرانه برای گسترش ظرفیت های چوکا ، اشتغالزایی و افزایش تولید ارایه نموده که در صورت حمایت دولت و مدیران منطقه ای و استانی ، آن طرح ها به اجرا در خواهند آمد و آینده روشنی برای  چوکا و کاهش معضل بیکاری در منطقه رقم خواهد خورد .

مدیر عامل چوکا در کنار این تلاشها و کسب موفقیت های پیاپی صنعتی و کار آفرینی ، از مسئله فرهنگ منطقه نیز غافل نماند .او اهالی هنرو فرهنگ تالش را مورد حمایت قرار داد و با نهاد های فرهنگی قانونی که در راستای مشارکت در توسعه فرهنگی گیلان کوشش می کنند ، رابطه ای مشوقانه  برقرار کرد و به این تر تیب نام ایشان به عنوان نخستین مدیر عامل چوکا که هنر و فرهنگ منطقه تالش را تحت حمایت قرار داد ، در خاطره این مردم ماندگار کرد . ولی متاسفانه کسانی که از اصلاحات و خدمات ملی و درخشان مهندس گلریز زیان دیده اند ، بیکار ننشسته و بر مخالفت های خود تا حدی پافشاری کرده اند که مدتی ست زمزمه استعفای آن مدیر شایسته به گوش می رسد .

اکنون زمان آن فرا رسیده است که جناب استاندار و نماینده محترم مردم تالش ، ایشان را مورد حمایت قرار دهند و نگذارند چوکا و به طور کلی صنعت گیلان از وجود چنان مدیری که هنوز از گرد راه نرسیده است، منشاء این همه خدمت شده است ، محروم شود

ارسال در تاریخ پنجشنبه 17 مهر 1393 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ